•   My Cart(0 รายการ) จำนวนเงิน 0.00 บาท
ขั้นตอนการสั่งซื้อบัตรเติมเงิน
1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://shop.online-station.net/ คลิก “ เข้าสู่ระบบ ” ด้วย อีเมล์ และ รหัสผ่าน ที่เคยลงทะเบียนไว้ กรณียังไม่ได้สมัครสมาชิก ให้คลิก “ สมัครสมาชิก ” เพื่อลงทะเบียนก่อนใช้งานร้านค้า
2. เลือกประเภทบัตรเติมเงินที่ต้องการซื้อ ( ตามภาพตัวอย่าง เลือกซื้อบัตร True Money 50 บาท )
กดปุ่ม “ ซื้อสินค้า ” ระบบจะพาไปหน้าตะกร้าสินค้า หากต้องการซื้อสินค้าเพิ่มคลิกที่ “ ประเภทสินค้า ” ด้านซ้ายมือ
3. ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ กรอกข้อมูลสมาชิกให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “ ฉันตรวจสอบแล้ว ยืนยันการสั่งซื้อ ”
เพื่อยืนยันการสั่งซื้อบัตรเติมเงิน
4. เลือกช่องทางการชำระเงินสินค้าด้วย บัตรเครดิต หรือ IBanking / MBanking ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่กำหนด จากนั้นกด “ ยอมรับ และดำเนินการชำระเงิน ”
5. ชำระเงินค่าสินค้าตามช่องทางการชำระเงินที่เลือก
  1). กรณีเลือกชำระเงินด้วย บัตรเครดิต
    - กรอกข้อมูลบัตรเครดิตตามภาพ แล้วกดปุ่ม “ ชำระเงินต่อ ”
    - ระบบจะส่งไปหน้ากรอก OTP กด Request OTP เพื่อรับรหัสในการสั่งซื้อสินค้า
    - เมื่อได้รับ SMS จากเบอร์ที่สมัครไว้กับทางธนาคารแล้ว ให้นำเลข OTP มากรอกช่อง SMS-OTP
  จากนั้นกด “ Submit ”
    - ระบบแจ้ง ชำระเงินสำเร็จ กลับไปหน้าร้านค้าเพื่อรับบัตรเติมเงิน
  2). กรณีเลือกชำระเงินด้วย IBanking / MBanking
    - เลือกธนาคารสำหรับการชำระเงิน กรอกข้อมูลตามภาพ แล้วกดปุ่ม “ ชำระเงินต่อ ”
    - ระบบจะส่งไปหน้า QR CODE สำหรับการชำระเงิน ให้ยิง QR CODE ( ในกรอบสีแดง ) เพื่อชำระเงินผ่าน
  Mobile Banking ที่ลูกค้าเลือก ( ตัวอย่างตามภาพ )
    - กดกลับไปหน้าร้านค้าเพื่อรับบัตรเติมเงิน
8. ระบบจัดส่ง Serial ตามรายการสั่งซื้อที่เพิ่งชำระเงิน สามารถดูรายละเอียดได้ในหน้าประวัติการสั่งซื้อ